Suudi İletişim ve Bilgi Teknolojileri Komisyonu, dün Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi’ne (WSIS) katıldı (Şarku’l Avsat)

Suudi Arabistan’dan dijital altyapı atağı

Suudi Arabistan hükümeti, Kral Selman bin Abdülaziz’in başkanlık ettiği oturumda, ülkenin dijital altyapısını geliştirme yönünde iletişim ve bilgi teknolojisi sistemine onay verdi.

İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Abdullah es-Sevaha, söz konusu sistemin Suudi Arabistan’ın teknoloji ve yenilikteki lider konumunu pekiştirmede önemli bir adım olduğunu, dijital ekonominin büyümesini hızlandırmak, girişimcileri desteklemek ve Suudi Krallığının rekabet gücünü artırmak için itici bir güç teşkil ettiğini vurguladı.

Daha önce dönemin verilerine ve eğilimlerine göre iletişime odaklanan sistemin şimdi aynı zamanda bilgi teknolojileri sektörüne odaklandığını belirten Sevaha, artık iletişim ve bilgi teknolojisinin ana ve alt sektörlerini geniş ve doğru bir şekilde içerdiğini belirtti. Dijital altyapı, gelişen teknolojiler, dijital hükümet, çeşitli sektörlerde dijital uygulamalar ve hizmetlerin etkinleştirilmesinin de bu kapsamda yer aldığını ifade etti.

Kabine aynı zamanda Suudi Arabistan Veri ve Yapay Zeka Kurumu (SDAIA) ile diğer ülkelerdeki muadil kurumlar arasında bir anlaşmaya yönelik modele onay verdi. Söz konusu model, Krallığın ve diğer ülke vatandaşlarının koronavirüs hakkındaki sağlık koşullarının internet üzerinden takip edilmesine imkan sağlıyor.

Suudi Şura Meclisi Pazartesi günü Ulaşım ve İletişim Komitesi aracılığıyla, İletişim ve Bilgi Teknolojileri Komisyonu’ndan Krallığın tüm şehirlerinde beşinci nesil mobil telekomünikasyon hizmetlerinin kapsamını belli bir süre boyunca artırmak için hizmet sağlayıcılarının katalize edilmesi, net ölçüm planları ve göstergelerin geliştirilmesi, bu yönde takibatın gerçekleştirilmesi talebinde bulunmuştu.

Meclis, Komisyonu blockchain teknolojisini benimsemeye, kendi yönetmeliklerini çıkarma, girişimcileri ve yatırımcıları katalize etme, gelişen teknolojiler ve yenilikçi, modern iş modelleri için piyasayı teşvik etme yönünde ilgili makamlarla birlikte çalışmaya çağırdı.

Şura Meclisi’nin dünkü oturumunda, İletişim ve Bilgi Teknolojileri Komisyonu’nun geçtiğimiz mali yıla ait yıllık raporu üzerine duruldu.

İletişim ve Bilgi Teknolojileri Komisyonu’nda çalışan uzman ulusal kadrolardan yararlanılmasının, böylece kurum harici danışmanlık hizmetlerine bağlılığın azaltılmasının, iletişim araçları kullanıcılarının korunmasına katkıda bulunulmasının, elektronik yollarla dolandırıcılığa maruz kalınmasının ilgili makamlarla iş birliği içerisinde azaltılmasının önemi vurgulandı.

İletişim ve Bilgi Teknolojileri Komisyonu Başkanı Muhammed et-Tamimi, dün İsviçre’nin Cenevre kentinde düzenlenen Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi (WSIS) açılış faaliyetlerine ‘Refah, Kapsayıcılık ve Esneklik için Bilgi ve İletişim Teknolojileri’ sloganıyla katıldı. Açılış töreninde yaptığı konuşmada dünyanın giderek artan sıkıntıları karşısında sürdürülebilirliğin bilgi teknolojileri ve iletişim sektörü için önemine ve bu yönde artan ihtiyaca değinen Tamimi, sürdürülebilirliği ana eksenlerinden biri haline getiren Suudi Arabistan 2030 Vizyonu aracılığıyla birçok program ve projede bu ilginin somut hale geldiğini vurguladı.

Ülkenin akıllı ve sürdürülebilir şehirler ve topluluklar inşa etmek için THE LINA şehir projesi ve yüzde 100 yenilenebilir enerji ile çalışacak OXAGON şehri projesi gibi bir dizi proje uyguladığını hatırlatan Tamimi, bu şehirlerin altyapı yeteneklerinin geliştirilmesinde yapay zeka, robotik ve veri kullanımı gibi modern teknolojilere başvurulduğunu hatırlattı.

Gelişim hedeflerine ulaşılmasına katkıda bulunmak için esnek, dayanıklı ve yenilikçi nitelikteki güvenli bir dijital altyapıya sahip olmanın önemine dikkat çeken Tamimi, Suudi Arabistan’ın iletişim ağlarında 5. nesil hizmetler sağlamada dünyadaki ilk başarılı deneyi gerçekleştirdiğine dikkat çekti. Bunların yanı sıra Tamimi, yeni nesil Wi-Fi teknolojilerinin piyasaya sürülmesiyle Suudi Arabistan’ın teknoloji için mevcut toplam frekans spektrumunda dünya çapında birinci olduğunu da ekledi.

Şarkul Avsat