Tazminatını alan bir vatandaş (Cidde Belediyesi)

Suudi Arabistan: Cidde’de gecekonduları yıkılan mülk sahiplerine tazminat ödenmeye başlandı

Suudi Arabistan’ın Cidde şehrindeki Gecekondu Komitesi, şehirde gecekonduları yıkılan mülk sahipleri için 1 milyar riyal tutarındaki tazminatın ilk taksitinin dağıtılmaya başlandığını duyurdu.

Komite, vatandaşların geri kalanı için gayrimenkullerin listelenmesi, değerlendirilmesi, prosedürler ve gerekli belgelerin tamamlanmasından sonra tazminatın bir zaman çizelgesine göre birkaç aşamada yapılacağını bildirdi.

Gecekondu Komitesi tarafından yapılan açıklamada, “Tazminat ödenmesi, hükümet tarafından yıkılan mülklerin sahiplerine sağlanan hizmet ve girişimlerin bir uzantısıdır. Aynı zamanda, hükümet sektörlerinin gecekonduları yeniden düzenleme ve yaşam kalitesini artırma çaba ve girişimlerinin bir parçasıdır” denildi.

Açıklamaya göre, gayrimenkul değerleme çalışmaları, Akredite Değerlendirme Uzmanları Kurumu tarafından seçilen 2 değerleme uzmanına ek olarak, İçişleri Bakanlığı, Belediye, Köyişleri ve İskan Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Devlet Emlak Genel Müdürlüğü olmak üzere 4 devlet kurumundan 6 üye tarafından yürütüldü.

Komite, değerlendirmenin her mahalle için ayrı ayrı teknik kriterlere göre yapıldığını, arazi değerinin moloz değerinden ayrı değerlendirildiğini ve tapu sahibi olmayanlara sadece moloz tazminatının ödendiğini belirtti.

Değerlendirme panellerinin, Kamu Yararı İçin Gayrimenkullerin Kamulaştırılması Yasası’nın düzenlemeleri ve Akredite Değerlendirme Uzmanları Kurumu tarafından yayınlanan teknik standartlar kılavuzuna dayandığını bildirdi.

Komite, tüm vatandaşları, tapu veya belgenin bir kopyası, mal sahibinin verileri ve kimliğin bir kopyasının sunulması da dahil olmak üzere gerekli evrak ve belgelerin sunulmasıyla tazminat ödenmesini kolaylaştırmak için prosedürleri hızla tamamlamaya çağırdı.

Cidde Belediye Başkanı Salih et-Turki, Al-Arabiya kanalına yaptığı açıklamada, evleri yıkılan mülk sahiplerine tazminat ödenmeye başlandığını bildirerek, bir sonraki görevin şehirdeki gecekonduları kaldırma projesi kapsamında geliştirilmesi gereken 32 mahalle olduğunu dile getirdi.

Şarkul Avsat