KİK: Körfez eylem planını desteklemeye devam edeceğiz

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Mali ve Ekonomik İşbirliği Komitesi, 106. Toplantısını KİK Genel Sekreterliği’nin Riyad’daki genel merkezinde gerçekleştirdi. Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammed bin Abdullah el-Cedan’ın başkanlığında gerçekleşen toplantıya, KİK ülkelerinin maliye bakanlarının yanı sıra KİK Genel Sekreteri Dr. Nayef el-Hacraf, çok sayıda üst düzey yetkili ve uzman katılım sağladı.

Toplantıda bakanlar, ekonomik birliğin sağlanmasını destekleyen tüm ilgili komiteler tarafından bu yıl içinde yapılan çalışmaların sonuçlarının yanı sıra komite ve ekiplerin KİK ülkeleri arasındaki bağlarını güçlendirmedeki rolünü geliştirmek adına geleceğe yönelik beklentileri ele aldı. Toplantıda, gümrük birliğinin belirli bir takvime ve Körfez ortak pazarına göre kurulması için kalan adımlar da dahil G20’nin mali girişimleri ve girişimlerin KİK ülkeleri üzerindeki etkileri ele alındı.

Cedan açıklamasında, Suudi Arabistan’ın başkanlığı döneminde KİK ülkelerindeki kardeşlerinin sınırsız desteğiyle Körfez eylem planını desteklemeye devam edeceğini ifade ederek, ülke liderlerinin ve vatandaşlarının arzularına ulaşmak adına ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine katkıda bulunulacağını aktardı. Suudi bakan, üst kurulun kararların gerçekleştirilmesi ve uygulamasını göz önünde bulundurarak, gümrük birliği çalışmalarını harekete geçirerek, gümrük birliğinin gerekliliklerinin tamamlanmasının destekleyen uygulamalara uygun olacak şekilde gerekli yetkilerin verileceğini söyledi. Cedan ayrıca, KİK Genel Sekreterliği’nin iş birliğinin ortak yönlerini genişletmedeki ve KİK ülkelerinin geleceğe yönelik vizyonlarını uyumlu hale getirmedeki önemli rolüne övgüde bulundu.

KİK mali ve Ekonomik İşbirliği Komitesi toplantısı, Körfez’deki ortak ekonomik çalışma ile ilgili tüm konuları ve KİK ülkeleri tarafından kabul edilen mevzuat ve ekonomik önlemlerdeki gelişmeleri tartışmak üzere periyodik olarak düzenleniyor.

Şarkul Avsat