Bahreyn Kralı yeni bir atama kararnamesi yayınladı

Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife dün Başbakanlık ofisinin yanı sıra “İsa İnsanlığa Hizmet Ödülü” ve “İslami İşler Yüksek Kurulu” mütevelli heyetlerine yeni isimlerin dahil edildiği bir dizi kararname yayınladı.

Yayınlanan kararnameyle Hamad Yakup el Mahmud Başbakanlık Ofisi Genel Müdürü olarak atanırken, Şeyh Ali bin Halifa Al Halifa Veliaht Prens ve Başbakan Danışmanı olarak atandı.

Bahreyn Kralı, İnsanlığa Hizmet için İsa Ödülü’nün mütevelli heyetini yeniden yapılandıran bir kararname yayınladı. Kararnameye göre Şeyh Muhammed bin Mübarek Al Halifa mütevelli heyetinin yeni başkanı olurken, Şeyh Halid bin Abdullah Al Halifa birinci başkan yardımcısı, Muhammed el Baharna ise ikinci başkan yardımcısı olarak atandı. Şeyh Halid bin Ahmed bin Muhammed Al Halifa, Şeyha Mai bint Muhammed Al Halifa, Ali Abdullah el Aradi, Dr. Muhammed Ali Hazai ve Ali Abdullah Al Halifa mütevelli heyetinin yeni üyeleri olarak atandılar.

Mütevelli heyetine üye olma süresi, kararnamenin yayınlandığı tarihten sonraki dört yılı kapsıyor.

Bahreyn Kralı ayrıca İslami İşler Yüksek Kurulu’nu da yeniden yapılandıran bir kararname yayınladı. Kararnameye göre Şeyh Abdurrahman bin Muhammed bin Raşid Al Halifa başkan, Şeyh Abdulhuseyin Halef el Asfur başkan yardımcısı, Şeyh Abdullatif Mahmud el Mahmud, Şeyh Ferid Yakub el Miftah, Şeyh Adnan Abdullah el Kattan, Şeyh Muhammed Molla Ahmed Hassan, Şeyh Mansur Ali Hamade, Şeyh Muhammed Hasan Abdulmehdi Eş Şeyh, Şeyh Süleyman bin Şeyh Mansur, Şeyh Cemil Muhammed İbrahim Hassan el Kasabi, Şeyh İsam Muhammed İshak el Abbasi, Şeyh Cevad Abdullah Abbas Hüseyin, Şeyh Muhammed Cafer Muhammed el Caferi, Şeyh Raşid Hasan Ahmed el Buayneni, Şeyh İbrahim Raşid el Merihi ve Şeyh Abdurrahman Dırar ise dört yıllığına yönetim kurulu üyesi olarak atandı.

Şarkul Avsat