Kral Abdullah Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nden yaşam boyu öğrenim girişimi

Kral Abdullah Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (KAUST), Suudi Arabistan’ın Vizyon 2030’u ile tam uyumlu şekilde ve öncelikli hedeflerini desteklemek için tasarlanmış bir dizi pratik ve eğitici eğitim kurs ve akademik fırsatlar sunan yeni bir girişim başlattı.

Kamu ve özel sektör genelinde işgücü piyasasındaki kilit gelişme alanlarını desteklemek ve harekete geçirmek için geliştirilen girişim, katılımcıların yeteneklerinin ve öğrenim, iş ve yaşam için gelişimlerini sağlama kararlılığını ön plana çıkarıyor. Buna ek olarak ülkedeki bir dizi hizmet ve endüstri alanıyla ilgili yetkin çalışmalar yoluyla dünya genelindeki sorunları çözmeye güçlü bir şekilde odaklanmayı, teknolojinin yönlendirdiği hızla değişen dünyamızda yaşam boyu öğrenme ve becerilerin sürekli iyileştirilmesi kavramını vurguluyor.

Pazar sabahı Riyad’da başlatılan programda, yapay zeka, siber güvenlik, akıllı sağlık, iş analitiği, çevresel karbon ortamı ve diğer potansiyel konuları içeren yerel ve uluslararası alanda önemli ve etkili konular ele alınıyor.

Yaşam Boyu Öğrenme Komitesi söz konusu yeni girişim için merkez olarak Riyad şehrini şeçerken Cidde, Dammam ve NEOM da dahil olmak üzere Suudi Arabistan’ın büyük şehirlerinde de kurslar açılmasına karar verildi.

KAUST’un birinci sınıf kaliteli eğitim programları, akademik eğitmenler, içerik oluşturucular, çeşitli ve entegre eğitimler ve ulusal bir perspektiften olağanüstü eğitim sunan uygulamalı, deneyimsel bir yaklaşıma odaklanıyor. Akademik programlar tüm bilimsel alanlarda kariyer yollarını kapsayacak.

Girişim kapsamında ilk olarak geçen mart ayında üniversite kampüsünde 50 yüksek lisans ve doktora öğrencisi ve çalışanının katılımıyla bir Makine Öğrenimi eğitim kampı ve geçen mayıs ayında da bir Makine Öğrenimi kursu düzenlendi. Riyad’daki Thakaa Merkezi’nde 25 Suudi uzmanın katılımıyla yarın başlayacak bir yapay zeka kursuna ek olarak önümüzdeki ağustos ayında Riyad’daki Kral Suud Üniversitesi’nde iki aşamalı bir kurs daha düzenlenecek. Ardından Cidde’deki Kral Abdulaziz Üniversitesi’nde 100 yüksek lisans öğrencisinin katılımıyla matematik, python, derin öğrenme teorisi ve makine öğrenimine odaklanılacak bir etkinlik gerçekleştirilecek.

Riyad’daki Kral Suud Üniversitesi’ndeki yapay zeka kursu büyük ilgi gördü. Katılımcıların sayısı Kral Suud Üniversitesi’nden 20’nin üzerindeolmak üzere 10 farklı şehirden bin .200’den fazla öğrenciye ulaştı. Suudi Arabistan’ın ihtiyacının karşılanmasına yardımcı olmak için yapay zeka alanında eğitim, geliştirme ve bu büyük ilgiyi karşılamak için Kral Abdullah Bilim ve Teknoloji Akademisi Riyad ve Cidde’de iki ek yaz kampı düzenleyecek.

Güz dönemi planı, odak noktası ulusal ve uluslararası öneme ve etkiye sahip konulara odaklanan beş ana temayı kapsayan 20’den fazla oturumu içerecek. Eylül ile aralık ayları arasında düzenlenecek olan oturumlarda, yapay zeka, veri bilimi, makine öğrenimi, derin öğrenme, uygulamalı matematik, siber güvenlik, iş analitiği, biyoinformatik ve endüstriyel uygulamalar için internet; endüstriyel uygulamalar için de malzeme bilimi, karbon ortamı ve akıllı sağlık konularına odaklanılacak.

Şarkul Avsat