Suudi Arabistan’dan kültür, eğlence ve spor küçük ve orta ölçekli işletmelere teşvik

Suudi Arabistan, yerel stratejilerin gözden geçirilmesi, uzman görüşlerinin alınması ve özel sektörle iş birliğinin ardından kültür, eğlence ve spor alanlarında küçük ve orta ölçekli işletmelerin teşvik edilmesi yoluyla hızlı kazanımlar sağlamak için yedi adım geliştirdi.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Genel Otoritesi (Monsha’at) tarafından yayınlanan ve bir kopyası Şarku’l Avsat tarafından incelenen yakın tarihli rapora göre kültür, eğlence ve spor alanında belirlenen kısa ve uzun vadeli çözümlerin GSYİH’ya katkı tutarının yaklaşık 10 milyar riyali (2,6 milyar dolar) bulması beklenirken katılım oranı da yüzde 41’e ulaşacak.

Raporda, kısa vadede belirlenen kazanımlara ulaşmak için spor faaliyetleri ve işletmeler için bir merkez kurulması, rekreasyon projelerine yönelik yatırım fonunun kurulması, sunum yapan İnovasyon Merkezi’nin röportaj düzenlemesi, ağ oluşturulması ve ilişkiler kurma faaliyetlerin düzenlenmesi gibi yedi adım bulunuyor.

Monsha’at atılan adımları, ürünleri, sektör liderlerini ve büyük aile şirketlerini tanıtmak, ortak özel alanlar sağlamak ve bunları dönüştürmek için kültür, eğlence ve spor için özel bir serginin kurulması olarak sıraladı.

Rapora göre Monsha’at, sınırlı zorlukları ele almak için yedi çözüm tasarladı. Bunların en önemlisi kamu ve özel sektör ile iş birliği içinde şirketler arası küçük ve orta ölçekli işletmelere fırsatlar sağlayarak piyasayı canlandırmak, pazarlama fırsatları yaratmak için fikri mülkiyeti ön plana çıkarmak, sektörün pazarlara girmeye hazır olmasını sağlamak, finansmana erişim kolaylığı vermek, özel iş hızlandırıcı yapılar oluşturmak, franchisinge odaklanmak ve iş ortamını geliştirmek olarak bildirildi.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Genel Otoritesi, kültür, eğlence ve spor sektöründeki küçük ve orta ölçekli işletmelerin yıllık ortalama 2,4 milyon riyal (640 bin dolar) gelir elde ettiğini ve bunun gelişmekte olan sektörlerin ürettiği 3 milyon riyal (800 bin dolar) ortalama gelirle karşılaştırıldığını kaydetti.

Otorite, küçük ve orta ölçekli işletmelerin kültür, eğlence ve spor sektörüne girişini, finansman şirketleri aracılığıyla doğrudan borç vermek ve ‘Kafala’ programı kapsamında garantiler sağlamak ile destekliyor. Suudi Arabistan kültür, eğlence ve spor sektörünü ulusal öncelikler listesinin başına koydu. Küçük ve orta ölçekli işletme fırsatları sağlayan bu sektör Suudi ekonomisindeki hızlı büyümeyi gösteriyor.

Suudi Arabistan’daki eğlence sektörü, eğitim fırsatlarının mevcudiyeti ve artan finansman seçenekleriyle 2016’dan bu yana artan ve benzeri görülmemiş bir desteğe tanık oldu. Başkent Riyad, birçok küçük ve orta ölçekli işletmeyi içermesinin yanı sıra en büyük uluslararası şirketleri cezbeden bölgesel bir destinasyon haline geldi. Milyonlarca kişiyi istihdam eden yüz binlerce şirkete sahip Riyad, 2020 ile 2022 arasındaki dönemde en yüksek yeni kuruluş büyüme oranına sahip şehir oldu. Riyad ayrıca en fazla sayıda küçük ve orta ölçekli işletmeye de ev sahipliği yaptı.

Şarkul Avsat