Şeytan taşlayan hacılar veda tavafı yapmak üzere Kabe’ye dönüyor

Suudi Arabistan’da yaklaşık bir milyon hacı, dün olduğu gibi Kurban Bayramı’nın üçüncü gününde de Cemarat’a geçerek, sırasıyla ‘küçük, orta ve büyük şeytan’a yedişer taş attı.

Bazı hacılar, şeytan taşladıktan sonra veda tavafı yapmak üzere Kabe’ye döndü.

Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi İşlerinden Sorumlu Genel Başkanlık, Mescid-i Haram ve avlularına akın eden hacıları veda tavafında karşılamaya hazırlandı.

Ülke içinden hacılar Zilhicce’nin 12 ve 13. günlerinde (11-12 Temmuz), yurt dışından gelenler ise 14. gününde (13 Temmuz) veda tavafını yapacak.

Genel Başkanlık, bu yıl Hac için hazırladığı plana uygun olarak bu kalabalıkları karşılamaya hazırlanırken, kendisine bağlı tüm kurum ve kuruluşlar planların başarıya ulaşması için ilgili makamlarla ortaklaşa çalışıyor.

Bu çaba ve verilen hizmetler, liderlerin hacıların ibadetlerini kolaylıkla yerine getirmelerine yardımcı olacak sağlıklı ve güvenli bir ortam sağlamak için gösterdiği özenden kaynaklanıyor.

Şarkul Avsat