Suudi Arabistan Eğitim Bakanı ve Üniversite İşleri Konseyi Başkanı Dr. Hamad Âl Şeyh (Şarku’l Avsat)

Suudi üniversitelerinde bürokrasi reformu

Suudi Arabistan Üniversite İşleri Konseyi, üniversitelerin niteliğini arttırmak, üniversitelerdeki bürokrasiyi azaltmak ve kurumsal verimliliği yükselterek akademik ve idari performansın uluslararası standartlara uygun olarak geliştirilmesi için yeni kararlar aldı.

Konsey, devlet üniversitelerindeki öğrenci temsilcisi sayısının en fazla dört, gelişmekte olan üniversitelerde üç, tüm özel üniversitelerde ise iki olmasına karar verdi. Toplum Hizmeti Dekanlığı’nın üniversite merkezinde bulunan kayıt birimi ile birleştirilmesine, üniversite rektör yardımcılarından birine bağlı bir toplum hizmeti birimi veya bölümü kurulmasına, Geliştirme ve Kalite, Kabul Kayıt, Öğrenci İşleri, Dekanlık harici olmak üzere destek birimlerinin departmanlara dönüştürülmesine, Üniversite Meclisi tarafından üniversitenin ihtiyaçları doğrultusunda verilecek kararların Üniversite İşleri Kurulu’na sunulmasına karar verildi.

Yeni alınan kararlar ile Yükseköğretim ve Üniversiteler Kurulu’nda yeni düzenlemeler ile öngörülen kadro ve unvanlara uygun çalışılacak ve kararlara aykırı tüm pozisyonlar kaldırılacak.

Şarkul Avsat