Suudi üniversiteleri bilgi ekonomisini güçlendirmeye doğru ilerliyor

Suudi Arabistan Şura Meclisi üyeleri, Üniversite İşleri Kurulu tarafından alınan kalkınma kararlarının harcamaların rasyonelleştirilmesine ve eğitim ve idari performansın geliştirilmesine katkıda bulunacağını belirtti.

Üyeler ayrıca söz konusu kararların, bilimsel araştırmayı, bilgi ekonomisini ve öz kaynak geliştirmeyi teşvik etmede üniversitelerin rolünü destekleyeceğini bildirdi.

Üniversite İşleri Kurulu, üniversite ve fakültelerdeki ajansların sayısını rasyonelleştirmeye, dekanlıkları birleştirmeye veya azaltmaya ve bunlara verilen idari nitelikteki desteği bölümlere aktarmaya karar verdi.

Şura Meclisi Eğitim ve Bilimsel Araştırma Komitesi Başkan Yardımcısı Dr. Aisha Zakri, Şarku’l Avsat’a şunları söyledi:

“Bu kararlar üniversitelerde harcamaların rasyonalize edilmesine, performans verimliliğinin yükseltilmesine, öğretim üyelerinin eğitim sürecindeki çabalarından yararlanmak için akademik yönlere odaklanmasına ve üniversitelerin bilgi birikimini artırmak için bilimsel araştırma geliştirmedeki rolünün desteklenmesine katkıda bulunacaktır.”

Dr. Zakri, İnsan Kaynakları ve Sosyal Kalkınma Bakanlığı’nın üniversitelerdeki idari personelin performansını değerlendirmede, onları teşvik etmede ve terfi verme ile ilişkilendirmede yeni örgütsel rolünün olduğunu belirterek, “Geçmişte üniversitelerin çok sayıda idari personeli vardı ve rolleri yeterince aktif değildi” dedi.

Üniversitelerde destekleyici bölümlerin birçoğunun daha önceleri tamamen idari rollerde olduğunu dile getiren Dr. Zakri, “Suudi burslu öğrencilerin çoğu, üniversiteye döndükten sonra, araştırma üretkenliklerinde, eğitim faaliyetlerinde ve bölümün bilimsel olarak geliştirilmesindeki rollerinde azalmaya neden olan idari pozisyonlara atanmakta” diye konuştu.

Şarku’l Avsat’a açıklama yapan bir diğer Şura Meclisi üyesi Dr. Saad el-Omari ise şu yorumu yaptı:

“Bu kararlar niteliksel ve iyi düşünülmüş olup, son dönemde büyük bir idari gevşeklik yaşayan kamu üniversitelerinde akademik, eğitimsel ve idari performansa olumlu yansıyacak olan örgütsel yönün teşvik edilmesine ve geliştirilmesine katkıda bulunacaktır. Alınan bu kararlar aynı zamanda akademik ve eğitim sistemi vizyonunun amaç ve gereksinimleri doğrultusunda geliştirmeye devam etmek için üniversitelerdeki idari durumu düzeltmenin ilk aşaması olacaktır.”

Dr. Omari, söz konusu kararların devlet üniversitelerini daha fazla bağımsızlığı hedefleyen yeni sistemlerini uygulamaya hazırlama ve kendi kaynaklarını geliştirme yeteneklerini artırmanın yanı sıra beş Suudi üniversitesini en iyi uluslararası üniversiteler listesine sokarak 2030 Vizyonu hedeflerine ulaşılmasına katkıda bulunacağını da sözlerine ekledi.

Bir diğer Şura Meclisi üyesi Dr. Musleh el-Harsi ise, “Bazı üniversitelerde ajansların çokluğu, akademik çalışmalarda kafa karışıklığına neden oldu ve öğretim üyeleri üzerindeki idari yükleri artırdı. Bunların olumsuz etkisi öğrencilere kadar uzanıyor” dedi.

Bu kararların hayatın çeşitli alanlarında yaşadığımız dönüşüm ve teknik gelişmeler doğrultusunda olduğunu belirten Dr. Harsi, “Aynı zamanda üniversite hizmetlerinden yararlanmanın kolaylaştırılmasına, prosedür ve düzenlemelerin uygulanmasının hızlanmasına, harcamalarda verimliliğin artırılmasına, bürokratik prosedürler ve idari süreçlerin uygulanmasında harcanan zamanın azaltılmasına da katkıda bulunacaktır” ifadelerini kullandı.

Şarkul Avsat