Dünya İslam Birliği ve UNHCR’den Nijerya’daki göçmenler için ortak proje

Dünya İslam Birliği (Râbıta) ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) iş birliği ile Nijerya’daki göçmen çocuklar başta olmak üzere yerlerinden edilmiş savunmasız siviller için uygulanan projelerin başarıyla sürdüğünü açıkladı. Râbıta ve UNHCR Nijerya’nın kuzeydoğusundaki Bama ve Gubio kamplarında yerinden edilmiş çocukları korumaya yönelik uygulanan bir dizi proje uyguluyor. Söz konusu çalışma, iki kurumun Nijerya ve Yunanistan’daki insani yardımları desteklemek bir anlaşma imzalamalarının ardından başlatıldı.

Râbıta Medya Yapımcılığı Genel Müdürü Muhammed el-Cuayd, “Râbıta’nın UNHCR ile güçlü iş birliği içerisinde, savunmasız ve muhtaç insanları destekleme ve koruma konusunda insani hedeflerine ulaşmaktan duyduğu mutluluğu” dile getirdi.

el-Cuayd aynı zamanda, UNHCR’nin bu acil insani sorun ile mücadeledeki çabalarına da övgüde bulundu. el-Cuayd “UNHCR’nin mültecilerin ve yerinden edilmiş kişilerin her zaman sesi olduğunu, acılarını uluslararası dikkat ve destek listesine ekleyerek göçmenlere bakmak ve korumak için el uzattığını ve hayatlarının bu zor aşamasını aşmak için ellerinden tuttuğunu” belirtti.

UNHCR’nin Körfez İşbirliği Konseyi Temsilcisi ve İslami Finans Yüksek Komiserliği Danışmanı Halid Halife, Râbıta ile olan iş birliğini ve birliğin mültecilerin, ülke içinde yerinden edilmiş kişilerin, sığınmacıların ve ev sahibi toplulukların insani ihtiyaçlarını desteklemeye yönelik taahhüdüne bağlılığını takdir ettiğini ifade etti.

Halife “Râbıta’ya minnettarız, bu katkının savunmasız kişilerin yaşamları üzerinde somut olumlu bir etkisi olacağından ve UNHCR’nin hayatlarını yeniden inşa etmelerine yardımcı olma çabalarını destekleyeceğinden eminiz” ifadelerini kullandı.

Râbıta ile UNHCR arasında imzalanan anlaşma iki kısma ayrılıyor, ilk bölümde, UNHCR tarafından Nijerya’nın güney ve kuzeydoğusunda uygulanan, mülteciler ve ülke içinde yerinden edilmiş kişiler ve ev sahibi toplulukların üyeleri olmak üzere 20 binden fazla kişiye fayda sağlayan çeşitli projelerin finanse edilmesini içeriyor. Bu finansman ile, çatışmanın çocuklar ve aileleri üzerindeki etkilerini ele almak ve çocuk hakları konusunda farkındalık yaratmak amaçlanıyor.

Projeler, çocuklar için sınıflar ve güvenli alanlar yaratılması, eğitimin kalitesinin artırılması, gerekli materyallerin sağlanması ile eğitim sektörünün yanı sıra, yaşlılar, engelliler veya sorumluluğu kadınlar tarafından üstlenilen aileler başta olmak üzere mülteci ailelere barınma sağlama projelerini de içeriyor.

Anlaşmanın ikinci kısmı ise, Râbıta’nın Yunanistan’daki binlerce mülteci ve sığınmacıya, istihdam ve geçim olanakları sağlayarak Yunan toplumuyla entegrasyonuna yardımcı olmak ve temel hizmetlere erişimlerini kolaylaştırmak için gerekli belgelerin düzenlenmesiyle ilgili zorlukları ele almanın yanı sıra, mültecilerin sosyal ve ekonomik hayata entegrasyonunu sağlamak üzere yerel yönetimler ve özel sektör ile ortak çalışmaya destek sağlamasını amaçlıyor. Destek aynı zamanda, gelecekte mültecilerin ve sığınmacıların ana dillerinde psikososyal destek almalarını sağlamak üzere imkân geliştirme faaliyetlerini de içeriyor.

Şarkul Avsat