Tag Archives: Türki Dahil

Kral Abdulaziz’den Muhammed bin Selman’a…

Kral Abdulaziz’in kabrinde yatarken, beyitte yaptığı değişikliğin bir metot, siyaset ve düşünce yoluyla anlam ve söz olarak uygulandığını hissederek sanki gülümsediğini görüyorum. Ünlü Arap tarihçi Emin er-Reyhani (1876-1940), “Arap Kralları” kitabında Suudi Arabistan devletinin kurucusu ve ilk kralı Kral Abdulaziz bin Abdurrahman Al Suud (1876 – 1953) ile görüşmek için …

Read More »

Attar: Taha Hüseyin’in takdir ettiği Suudi Arabistan’ın Akkad’ı

Birinci Dünya Savaşı, ölen imparatorlukların ve küllerden doğan devletlerin yanında, ölü ve yaralı insani kayıplar 37 milyonu aştıktan sonra sona ermişti. Mekke-i Mükerreme’ye gelince, o zamanlar, insanlar için (ibadet kastıyla) ilk kurulan evi çevreleyen çeşitli dağlardan, çoğu Mescid-i Haram’a bakan 6 bin haneyi geçmeyen küçük bir beldeden ibaretti. Yazımızın kahramanı …

Read More »